Zagorje
Bajka na dlanu

Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Sadržaj

26. lipnja 2024.

Javni poziv na uvid u spis predmeta – Ankica Vinceljak

REPUBLIKA HRVATSKA Krapinsko-zagorska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina KLASA: UP/I-361-03/24-01/000323 URBROJ: 2140-08/3-24-0005 Krapina, 26.06.2024. Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta ANKICA VINCELJAK, HR-49232 Radoboj, BREGI RADOBOJSKI 77 – dostavlja se 1. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za:...
Pročitaj više
21. lipnja 2024.

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u upravne odjele Krapinsko-zagorske županije

Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja za radno mjesto br. 5. viši stručni suradnik za civilno društvo i stambeno zbrinjavanje nalazi se u prilogu ispod teksta. Poziv na prethodnu provjeru za radno mjesto br. 6. viši referent za promet i prometnu infrastrukturu nalazi se u prilogu ispod teksta. Poziv na prethodnu provjeru za radno mjesto...
Pročitaj više
20. lipnja 2024.

Javni poziv za uvid u spis predmeta – Općina Radoboj

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za OPĆINA RADOBOJ, HR-49232 Radoboj, Radoboj 8 Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) – NC-RC24, 2.b skupine, građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) – izgradnja nogostupa, oborinske...
Pročitaj više
11. lipnja 2024.

Rješenje – Ekološka mreža – Radoboj – voćnjak

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA KLASA: UP/I-351-01/24-01/06 URBROJ: 2140-08/2-24-4 Krapina, 11.06.2024. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, OIB: 20042466298, temeljem članka 30. stavka 4. vezano za članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i...
Pročitaj više
6. lipnja 2024.

Javni poziv na uvid u spis predmeta – nogostup Radoboj

REPUBLIKA HRVATSKA Krapinsko-zagorska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina KLASA: UP/I-361-03/24-01/000286 URBROJ: 2140-08/3-24-0005 Krapina, 06.06.2024. Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA RADOBOJ, HR-49232 Radoboj, Radoboj 8 – dostavlja se I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene...
Pročitaj više
3. svibnja 2024.

Javni poziv za uvid u spis predmeta – Damir Barušić

REPUBLIKA HRVATSKA Krapinsko-zagorska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina KLASA: UP/I-361-03/24-01/000228 URBROJ: 2140-08/3-24-0005 Krapina, 03.05.2024. Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta DAMIR BARUŠIĆ, HR-49234 Petrovsko, STARA VES PETROVSKA 55 – dostavlja se Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje zgrade mješovite...
Pročitaj više
2. svibnja 2024.

Javni poziv za uvid u spis predmeta – Općina Jesenje

Javni poziv za uvid u spis predmeta, Općina Jesnje,  Gornje Jesenje, Gornje Jesenje 103 Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) – postojeći kolnik nerazvrstane ceste, obnova sustava oborinske odvodnje i izgradnja javne rasvjete, 2.b skupine, na postojećoj građevnoj čestici kat. oznake 4528/4...
Pročitaj više
18. travnja 2024.

Javni poziv za uvid u spis predmeta – Grad Krapina

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za: građenje građevine namijenjena gospodarenju otpadom – Etapa 1: Ulazno – izlazna zona odlagališta, prostor oko tijela odlagališta, formiranje tijela starog odlagališta, interna prometnica i prateća infrastruktura odlagališta, 2.a skupine, građenje građevine namijenjena gospodarenju otpadom – Etapa 2: Pripremljena ploha...
Pročitaj više