Zagorje
Bajka na dlanu

Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Sadržaj

22. rujna 2023.

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika

Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, odnosno do 2.10.2023.   REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA KLASA: 132-03/23-01/02 URBROJ: 2140-05/1-23-1 Krapina, 20. rujna 2023. Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08., 61/11., 4/18....
Pročitaj više
20. rujna 2023.

Javni poziv za uvid u spis predmeta, ŽUC

REPUBLIKA HRVATSKA Krapinsko-zagorska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina KLASA: UP/I-361-03/23-01/000353 URBROJ: 2140-08/8-23-0008 Krapina, 19.09.2023. Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, HR-49218 Pregrada, Ulica Janka Leskovara 40/1 – dostavlja se I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske...
Pročitaj više
15. rujna 2023.

15 godina jedinstvenog projekta “Ptiček-mladi čuvari prirode”

U četvrtak, 14. rujna 2023. godine u Zelenjaku je održana svečana dodjela diploma mladim čuvarima prirode, koji su prošli dvodnevnu edukaciju u sklopu projekta ”Ptiček”, kojeg već 15. godinu provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno. Riječ je o najdugovječnijem i jedinstvenom projektu u Hrvatskoj koji omogućuje učenicima osnovnih škola...
Pročitaj više
5. rujna 2023.

NAJAVA: Noć šišmiša u Krapini

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno, udruga Tragus, Muzej krapinskih neandertalaca i Gradska knjižnica Krapina zajednički obilježavaju Noć šišmiša u petak 8. rujna 2023. od 18.30 do 21 sat u prostorima Muzeja krapinskih neandertalaca (Šetalište Vilibalda Sluge bb, Krapina). Noć šišmiša obilježava se s ciljem podizanja svijesti javnosti o potrebi...
Pročitaj više
29. kolovoza 2023.

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš za održavanje potoka Topličina

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja potoka od stac. km 0+800,00 do stac. m 1+1000,00, Grad Oroslavje. Predmetnim zahvatom je predviđeno uređenje potoka od stac. km 0+800,00 do stac. m 1+1000,00, Grad Oroslavje, u duljini 300 m, s ciljem zaštite od plavljenja okolnog područja te omogućavanja pristupa privatnim parcelama.
Pročitaj više
24. srpnja 2023.

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš za uređenje potoka Kosteljina

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”...
Pročitaj više
17. srpnja 2023.

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja potoka Radobojčica

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja potoka Radobojčica od stac. km  0+000,00 do stac. km 1+831,12, Grad Krapina. Predmetnim zahvatom je predviđeno uređenje potoka Radobojčica u duljini 831,12 m od stac. km 0+000,00 do stac. km 0+831,12, u svrhu da se opasnost od poplave svede na najmanju moguću mjeru.
Pročitaj više
28. lipnja 2023.

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu – prenamjena poljoprivrednog zemljišta

Planirani zahvat „Prenamjena poljoprivrednog zemljišta“ na k.č.br. 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1033, 1034, 1070, 1071, 1072, 1073 i 1075, k.o. Donja Stubica prihvatljiv je za ekološku mrežu.
Pročitaj više
13. lipnja 2023.

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu – prenamjena poljoprivredne kulture

Planirani zahvat “Prenamjena poljoprivredne kulture”, na k.č.br. 958, 959 i 961, sve k.o. Slani Potok prihvatljiv je za ekološku mrežu.
Pročitaj više
12. lipnja 2023.

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat uređenja potoka Jarek

Predmetnim zahvatom je predviđeno uređenje potoka Jarek u duljini 926,12 m od stac. km 0+400,00 do stac. km 1+326,12, u svrhu obrane od poplava u naselju Mokrice. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13,...
Pročitaj više