Zagorje
Bajka na dlanu

Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Sadržaj

30. studenoga 2023.

Javni poziv za uvid u spis – Hrvatske ceste d.o.o.

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) – rekonstrukcija državne ceste oznake DC 207, dionica 001 od stac. 13+700 km do stac. 14+500,00 km, 2.b skupine na postojećoj građevnoj čestici kat. oznake 286, 294, 295/1, 300/1, 304, 305/6, 4039/1, 4039/3,...
Pročitaj više
24. studenoga 2023.

U Poznanovcu mirni prosvjed protiv odlaganja otpadne plastike

U Poznanovcu je u petak 24. studenog 2023. održan mirni prosvjed protiv odlaganja otpadne plastike u krugu bivše tvornice INKOP. Prosvjed je organizirala Udruga žena „Jana“ iz Poznanovca, a priključilo im se stotinjak stanovnika Poznanovca i Bedekovčine, kako bi digli svoj glas protiv  gomilanja plastike i smeća i tražili pomoć od nadležnih institucija. Na prosvjedu...
Pročitaj više
8. studenoga 2023.

Natječaj za prijam u službu vježbenika u upravne odjele KZŽ

Poziv na prethodnu provjeru za prijam vježbenika za radno mjesto broj 6. viši stručni suradnik za financijske poslove možete preuzeti u prilogu ispod teksta. Poziv na prethodnu provjeru za prijam vježbenika za radno mjesto broj 3. viši referent za prostorno uređenje i gradnju možete preuzeti u prilogu ispod teksta. Poziv na prethodnu provjeru za prijam u službu...
Pročitaj više
30. listopada 2023.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pročelnika

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto Pročelnika UO za financije i proračun i Pročelnika UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša možete preuzeti OVDJE.
Pročitaj više
10. listopada 2023.

Javni poziv na uvid u spis predmeta – HEP

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za: – građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (građevina u sustavu distribucije električne energije), 2.b skupine, izgradnja zamjenske trafostanice TS 20/0,4kV TKR 0666 – zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (vod za distribuciju električne energije), 2.b skupine, SN 10(20)kV kabel, NN 0,4kV...
Pročitaj više
10. listopada 2023.

Javni poziv za uvid u spis – Općina Đurmanec

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za  rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC12 – cesta prema OŠ Đurmanec i Dječjem vrtiću Đurmanec i rekonstrukcija cestovnog propusta – građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje,...
Pročitaj više
4. listopada 2023.

Javni poziv za uvid u spis – Općina Petrovsko

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (građevina u sustavu vodovoda), 2.a skupine, Vodoopskrba visoke zone općine Petrovsko (vodosprema Mužari, vodosprema Ovčari, kolnik, tlačni cjevovod, te dionice 1, 2, 3, 3.4, 4, 5, 6) na novoformiranoj građevnoj čestici kat. oznake 492/1 i...
Pročitaj više
22. rujna 2023.

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika

Odluku o poništenju dijela natječaja za radna mjesta broj 4. i 5. možete pruzeti u prilogu ispod teksta Odluku o poništenju dijela natječaja za radno mjesto br.1. možete preuzeti u prilogu ispod teksta. Odluku o poništenju dijela natječaja za radna mjesta br.2. i 3. možete preuzeti u prilogu ispod teksta. Odluku o poništenju dijela natječaja...
Pročitaj više
20. rujna 2023.

Javni poziv za uvid u spis predmeta, ŽUC

REPUBLIKA HRVATSKA Krapinsko-zagorska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina KLASA: UP/I-361-03/23-01/000353 URBROJ: 2140-08/8-23-0008 Krapina, 19.09.2023. Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, HR-49218 Pregrada, Ulica Janka Leskovara 40/1 – dostavlja se I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske...
Pročitaj više
15. rujna 2023.

15 godina jedinstvenog projekta “Ptiček-mladi čuvari prirode”

U četvrtak, 14. rujna 2023. godine u Zelenjaku je održana svečana dodjela diploma mladim čuvarima prirode, koji su prošli dvodnevnu edukaciju u sklopu projekta ”Ptiček”, kojeg već 15. godinu provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno. Riječ je o najdugovječnijem i jedinstvenom projektu u Hrvatskoj koji omogućuje učenicima osnovnih škola...
Pročitaj više