Zagorje
Bajka na dlanu

Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine

Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine je stručna služba koja obavlja normativno-pravne, organizacijske, administrativno-tehničke i druge stručne i tehničke poslove neposredno vezane uz rad župana, zamjenika župana i Županijske skupštine koji se odnose na:

 • pružanje pravne i druge stručne pomoći županu i zamjeniku župana u obavljanju njihovih dužnosti,
 • stručnu i tehničku pripremu i organiziranje sjednica Županijske skupštine i njezinih radnih tijela, praćenje rada sjednica, izradu zapisnika i akata sa sjednica te praćenje njihova izvršenja,
 • pružanje pravne i druge stručne pomoći članovima Županijske skupštine i njihovim klubovima u obavljanju njihovih dužnosti,
 • izradu nacrta akata iz nadležnosti Županijske skupštine, pravno-tehničku obradu akata pripremljenih za sjednice Županijske skupštine, proučavanje i davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja razmatraju tijela Županije ili su vezana na njihov rad i postupanje,
 • pružanje stručne pomoći upravnim tijelima Županije u pripremi nacrta akata iz njihovog djelokruga,
 • ostvarivanje prava na pristup informacijama,
 • zaštitu podataka,
 • uređivanja službenog glasila Županije,
 • ustanovljenje i dodjelu javnih priznanja,
 • odnose s javnošću i protokol, organiziranje konferencija za medije, priopćenja i prezentacija aktivnosti tijela Županije u medijima, kao i unapređenje odnosa s javnošću općenito,
 • suradnju s predstavnicima medija i medijskim kućama,
 • promidžbu Županije, organizaciju i provođenje manifestacija od značaja za Županiju,
 • implementaciju brand strategije Županije,
 • usklađivanje i unapređenje komunikacije župana i zamjenika župana s pročelnicima upravnih tijela Županije u cilju bolje informiranosti te pravovremenog obavljanja poslova i zadataka,
 • ostvarivanje suradnje župana s državnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave, pravnim osobama i građanima,
 • provedbu propisa, planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada,
 • izradu nacrta općih i drugih akata iz djelokruga rada,
 • predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba i
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i župana.

Kontakt

 • Adresa: Krapina, Magistratska ulica 1
 • Telefon: 049/329-212
 • Email odjela: ured.zupana@kzz.hr
 

Djelatnici odjela

 • Ljiljana Malogorski, dipl. iur.

  Viša savjetnica – specijalistica za pravne poslove
  Telefon: 049/329-251
  Email: ljiljana.malogorski@kzz.hr

 • Damir Galoić, mag. hist. et mag. educ. hist.

  Savjetnik za odnose s javnošću i protokol
  Telefon: 049/329-007
  Email: damir.galoic@kzz.hr

 • Dubravka Husarek, B.Sc.oec.

  Viša referentica za poslove Župana

  Telefon: 049/329-212
  Email: dubravka.husarek@kzz.hr

 • Svjetlana Goričan, uprav. prav.

  Viša referentica za poslove skupštine
  Telefon: 049/329-258
  Email: svjetlana.gorican@kzz.hr

 • Almica Horvat

  Referentica za poslove Županijske skupštine
  Telefon: 049/329-252
  Email: almica.horvat@kzz.hr