Zagorje
Bajka na dlanu

Etički kodeks službenika i namještenika Krapinsko-zagorske županije

Datum objave: 22. siječnja 2013.

Etičkim kodeksom službenika i namještenika Krapinsko-zagorske županije uređuju se etička načela i pravila dobrog ponašanja službenika i namještenika Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Županija), prema građanima i u međusobnim odnosima.