Zagorje
Bajka na dlanu

Matični uredi na području Krapinsko-zagorske županije organizirani su kao unutarnje ustrojstvene jedinice u Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove, sukladno mreži matičnih ureda Republike Hrvatske utvrđenoj posebnim propisom.

 

MATIČNI URED DONJA STUBICA

Trg Matije Gupca 20
Telefon: 049/286-124
E-mail:
mirela.vrancic.koprivnjak@kzz.hr
stefanija.sagud@kzz.hr
karla.paveticek@kzz.hr

 

MATIČNI URED KLANJEC

Trg Mira 11
Tel: 049/550-362, 049/550-475
E-mail:
anica.flugler@kzz.hr

 

MATIČNI URED KRAPINA

Magistratska 1
Tel: 049/329-111, 049/329-173
E-mail:
ankica.vinceljak@kzz.hr
ljiljana.bazant@kzz.hr

 

MATIČNI URED PREGRADA

K. Tuškana 2
Tel: 049/376-022, 049/376-105
E-mail:
ana.lupinski@kzz.hr
sanja.petek@kzz.hr

 

MATIČNI URED ZABOK

Kumrovečka 6
Tel: 049/223-533, 049/221-518, 049/500-589
E-mail:
biserka.kos@kzz.hr
katarina.horvat@kzz.hr
ljubica.tusek@kzz.hr
sanja.svigir@kzz.hr

 

MATIČNI URED ZLATAR

Park Hrvatske mladeži 2
Tel: 049/466-122
E-mail: jasna.horvat@kzz.hr
verica.bolfek@kzz.hr

 

Radno vrijeme matičnih ureda: 7-15 sati
Uredovno radno vrijeme sa strankama: 8-15 sati