Zagorje
Bajka na dlanu

Izdavač:
Krapinsko-zagorska županija
Adresa: Magistratska 1, 49000 Krapina
T: +385 49 329 111
E: info@kzz.hr
W: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009

Glavni urednik:
Karlo Frljužec, mag. nov.
pročelnik
T: +385 49 329 007
M: +385 91 329 22 24
E: karlo.frljuzec@kzz.hr

FOTO:
Karlo Frljužec, mag. nov.
Damir Galoić, mag. hist. et mag. educ. hist.
Petra Vdović, mag. nov.

IZRADA WEB STRANICE
Morgan code d.o.o.