Zagorje
Bajka na dlanu

Opća uprava – udruge, matice, životno partnerstvo, evidencija političkih stranaka

Udruge

Zahtjev za upis u registar udruga – Obrazac 1
Popis osnivača i osobe za zastupanje udruge – Obrazac 2
Zahtjev za upis promjena u Registar udruga – Obrazac 3
Zahtjev za upis u Registar stranih udruga – Obrazac 4
Zahtjev za upis promjena u Registar stranih udruga – Obrazac 5
Popis ciljanih skupina

Državne matice

Zahtjev za izdavanje domovnice
Zahtjev za izdavanje isprave iz matice rođenih
Zahtjev za izdavanje isprave iz matice vjenčanih
Zahtjev za izdavanje isprave iz matice umrlih

Promjena osobnog imena

Zahtjev za promjenom osobnog imena
Zahtjev za promjenom osobnog imena maloljetne osobe

Registar životnog partnerstva

Zahtjev za izdavanje isprave iz registra životnog partnerstva

Evidencija političkih stranaka

Obrazac evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima JLPRS

Besplatna pravna pomoć

Zahtjev za odobravanje sekundarne pravne pomoći (Obrazac ZOSPP)
Izričita pisana suglasnost podnositelja zahtjeva i članova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini (Obrazac ZOSPP-S)

Obrtništvo, ugostiteljstvo, turizam i promet

Obrtništvo

Prijava za upis u obrtni registar
Zahtjev za izdavanje izvatka iz obrtnog registra
Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta
Prijava za upis izdvojenog pogona u obrtni registar
Prijava za upis ortaka u obrtni registar
Prijava za upis u evidenciju i izdavanje odobrenja za obavljanje sporednog zanimanja – obavljanje domaće radinosti
Zahtjev za izdavanje EU potvrde
Zahtjev za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje u stambenom ili poslovnom prostoru

Promet

Zahtjev za izdavanje licencije za unutarnji prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti za osobe s tjelesnim oštećenjem

Ugostiteljstvo i turizam

Zahtjev za ishođenje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Zahtjev za pružanje usluga turističkog vodiča
Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta
Odjava obavljanja ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu
Odjava pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Humanitarna pomoć, socijalna skrb, zdravstveno osiguranje

Humanitarna pomoć

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju humanitarne akcije
Godišnje izvješće o prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći (stalni prikupljatelji)
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji
Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći

Socijalna skrb

Zahtjevi za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga – Upute
Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga
Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga u obiteljskom domu
Zahtjev za dodjelu jednokratne pomoći u novcu obiteljima za treće i svako daljnje novorođeno dijete
Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć zbog osobito i trenutačno teških životnih prilika
Obrasci – Dodjele izravnih potpora udrugama
Zahtjev za donošenjem Rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije
Zahtjev za dodjelu jednokratne pomoći obitelji novorođenog djeteta rođenog prvog dana u kalendarskoj godini
Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći za višestruki porod
Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći nakon zasnivanja posvojenja

Obvezno zdravstveno osiguranje

Zahtjev za priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje

Branitelji

Priznavanje statusa HRVI

Zahtjev za priznavanje statusa HRVI
Zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma protekom roka od 6 mj.
Zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma protekom roka od 2. godine
Zahtjev za izdavanje potvrde o statusu HRVI

Novčana naknada za nezaposlene branitelje

Zahtjev
Izjava o sastavu kućanstva
Izjava korisnika o imovini

Udžbenici

Obrazac 1 – zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike
Obrazac 2 – izjava o korištenju prava na besplatne udžbenike
Obrazac 3 – izjava o sastavu kućanstva

Jednokratna novčana pomoć

Zahtjev
Izjava o sastavu kućanstva
Izjava korisnika o imovini

Civilni stradalnici iz Domovinskog rata

Zahtjev za priznavanje statusa civilnog invalida iz DR
Zahtjev za priznavanje posebnog dodatka
Zahtjev za priznavanje statusa člana obitelji civilne osobe poginule, umrle ili nestale u DR
Zahtjev za priznavanje prava na obiteljsku invalidninu iza smrti CIDR

Pokop

Zahtjev za ukop uz vojne počasti
Zahtjev za povrat troškova ukopa

 

Gradnja i prostorno uređenje

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu

Božićna drvca

Obrazac BD1 – Zahtjev za upis i promjenu u Upisnik božićnih drvaca
Obrazac BD2-I – Evidencija o stanju božićnih drvaca – proizvodnja
Obrazac BD2-II – Evidencija o stanju božićnih drvaca – neproizvodno
Zahtjev – Potvrda o upisu u Upisnik dobavljača božićnih drvaca
Prilog 7

Obrazovanje i sport

Obrazovanje

Zahtjev za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta – Obrazac 6

Registar samostalne sportske djelatnosti

Zahtjev za upis u Registar samostalne sportske djelatnosti podregistar sportaša
Zahtjev za upis u Registar samostalne sportske djelatnosti – podregistar stručnih kadrova u sportu
Zahtjev za brisanje iz Registra samostalne sportske djelatnosti
Zahtjev za promjenu podataka u Registru samostalne sportske djelatnosti
Izjava da osoba nema zapreke za obavljanje poslova propisanih člankom 111. Zakona o sportu