Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 10. svibnja 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Krapina

KLASA: UP/I-361-03/23-01/000219
URBROJ: 2140-08/8-23-0005
Krapina, 10.05.2023.

 

Javni poziv za uvid u spis predmeta
DEAN FORJAN, HR-49232 Radoboj, RADOBOJ 130

 

  1. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine na postojećoj građevnoj čestici 2158/14 k.o. Đurmanec (Đurmanec, Ravninsko 111).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25. svibnja 2023. godine u 09:00 sati, na lokaciji – KZŽ, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina.
  3. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
  5. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

 

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO
UREĐENJE I GRADNJU
Ivana Goluban, bacc.ing.aedif.

 

 

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: ivana.goluban@kzz.hr