Zagorje
Bajka na dlanu

Savjetovanje s javnošću – Godišnji plan – sprečavanje šteta od divljači

Datum objave: 1. veljače 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam,
promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA:323-01/23-01/04
URBROJ: 2140-06/13-23-02
Krapina, 30.  siječanj  2023.

Na temelju točke IX. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (»Narodne novine«, br. 140/09) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) upućuje se

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Godišnjeg plana uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači
na području Krapinsko-zagorske županije za lovnu godinu 2022./2023.

Na temelju članka 77. Zakona o lovstvu  (“Narodne novine” br. 99/18.,  32/19. i 32/20.) Krapinsko-zagorska županija pokreće postupak donošenja Godišnjeg plana uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Krapinsko-zagorske županije za lovnu godinu 2023./2024.  

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14), poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti akta koji se donosi i da svoje primjedbe i prijedloge dostave putem obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (u prilogu).

Popunjeni obrazac dostavite na adresu elektroničke pošte: marina.krog@kzz.hr  zaključno do 03. ožujka 2023. godine ili na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam,  promet i komunalnu infrastruktura, Magistratska 1, 49 000 Krapina.

Svi pristigli prijedlozi  do 03. ožujka 2023. godine razmotrit će se i oni prihvaćeni ugraditi će se u konačni Godišnji plan uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Krapinsko-zagorske županije za lovnu godinu 2023./2024.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing