Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 28. siječnja 2019.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, a sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18) i Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14, 3/17), proveo je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za uređenje potoka Topličina na području Grada Oroslavja i Općine Stubičke Toplice (od rkm 2+900 do rkm 5+300).

Informacija o zahtjevu, Rješenje i Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš možete preuzeti u prilogu ispod teksta.