Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 11. prosinca 2015.

Projekt provodi CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje u partnerstvu s Udrugom žena HERA Križevci  i Centrom za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN”. Konferencija koja je uključila relevantne dionike na nacionalnoj i lokalnoj razini, te korisnice projekta kako bi se razgovaralo o potrebama žena te mogućnostima i preprekama s kojima se susreću žene prilikom zapošljavanja te pokretanja vlastitih poduzetničkih inicijativa. Osim toga bili su prezentirani rezultati projekta te preporuke za unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga za žene koje se namjeravaju (samo)zaposliti.

Žene posebno ističu potrebu jačeg umrežavanja na svim razinama te međusobne razmjene informacija i znanja. Naglašavaju kako je potrebno u politikama i strategijama posebno izdvojiti poduzetničke inicijative žena te im osigurati potporu. Stoga su potrebni programi koji podupiru žene, kroz širenje njihovih mogućnosti za razvoj karijere, podizanje samopouzdanja i njegovanje poduzetničkog duha, programi koji nude mogućnost povezivanja s drugim ženama koje se suočavaju sa sličnim problemima i mogućnost stvaranja novih kontakata i širenja vlastitih mreža.

Cilj konferencije kao završne  aktivnosti projekta “Aktivno za socijalnu sigurnost i jednake mogućnosti u svijetu rada” bio je osnažiti  partnerske organizacije za pružanje socijalnih usluga i unaprijediti provedbu programa socijalnih usluga u Gradu Zagrebu, Koprivničko križevačkoj županiji, Požeško slavonskoj županiji i Krapinsko zagorskoj županiji kroz edukaciju, umrežavanje, i promociju pružanja socijalnih usluga. Na području Krapinsko-zagorske županije radionice su se održavale u Zaboku, Pregradi i Bedekovčini te je bilo 16 sudionica. 


Fotogalerija