Zagorje
Bajka na dlanu

1. ožujka – Dan civilne zaštite

Datum objave: 1. ožujka 2016.

Civilna zaštita u svijetu i u nas je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih osoba, državnih upravnih tijela i jedinice lokalne samouprave i uprave radi zaštite i spašavanja ljudi, dobara i okoliša. Zadaće civilne zaštite su prvenstveno socijalne i civilne naravi. Važnost dobro organizirane civilne zaštite imali smo prilike vidjeti u Domovinskom ratu kada su pripadnici civilne zaštite svojim radom i organizacijom omogućili da se smanji stradavanje stanovništva.

Stožer zaštite i spašavanja Krapinsko-zagorske županije će povodom obilježavanja Dana civilne zaštite u četvrtak, 3. ožujka 2016. godine, održati svečanu sjednicu. Ovaj je stožer  stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće  i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području te upravlja  reagiranjem sustava civilne zaštite i poslove informiranja javnosti.  Članovi stožera su predstavnici operativnih snaga sustava civilne zaštite (vatrogastvo, crveni križ,), upravnih tijela jedinice područne  (regionalne) samouprave te predstavnici pravnih osoba od osobite važnosti za sustav civilne zaštite Županije, a koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti. (Vodoprivreda Zagorje, ŽUC, Dom zdravlja, Zavod za hitnu medicinu,  Zavod za javno zdravstvo KZŽ). Stožer zaštite i spašavanja Krapinsko-zagorske županije ima 19 članova.