Zagorje
Bajka na dlanu

100 mil. eura za industrijsku tranziciju sjevera RH

Datum objave: 1. prosinca 2021.

Plan za industrijsku tranziciju Sjeverne Hrvatske je zajednička inicijativa Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i pet županija sjeverne Hrvatske, kojom će se pružiti podrška jačanju konkurentnosti sjeverne Hrvatske kroz izradu strateškog i provedbenog okvira za korištenje fondova Europske unije u razdoblju 2021. – 2027. u okviru Integriranog teritorijalnog programa.

 

Na sjednici je naglašeno da se kroz industrijsku tranziciju posebni naglasak stavlja na prioritetne sektore i nove niše budućnosti Sjeverne Hrvatske, koji sukladno teritorijalnom kapitalu Sjeverne Hrvatske te globalnim razvojnim trendovima imaju znatan potencijal za daljnji rast i razvoj. „Riječ je o sažetom i jasnom dokumentu kojim je uspostavljen strateški okvir za provedbu industrijske tranzicije a njegovim donošenjem omogućava se nastavak aktivnosti koje su potrebne za brz početak korištenja sredstava iz EU fondova koji su predviđeni za županije sjeverne Hrvatske i jačanje regionalne konkurentnosti u sklopu Integriranog teritorijalnog programa“, istaknuto je.

Sukladno smjernicama Europske komisije za industrijsku tranziciju a nastavno na utvrđene potrebe gospodarstva, definirani su smjerovi promjena, kao i provedbeni mehanizmi koji čine transformacijski roadmap koji će se financirati u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. i pružiti osnovu za industrijsku tranziciju i biti pokretačka snaga za gospodarski rast i razvoj i stvaranje radnih mjesta u Sjevernoj Hrvatskoj.

Smjerovi promjena

 • Širenje i difuzija inovacija kroz poticanje strateških partnerstva za inovacije i razvoj inovacijskih klastera  u prioritetnim nišama
 • Promicanje poduzetništva i ulaganja privatnog sektora kroz jačanje regionalnog eko sustava i poticanje rasta i razvoja inovativnih startup-ova i MSP-ova u prioritetnim nišama
 • Priprema za poslove u budućnosti kroz razvoj pametnih vještina za industrijsku tranziciju prema nišama veće dodane vrijednosti
 • Podržavanje prijelaza na nisko-ugljično i kružno gospodarstvo kroz digitalnu i zelenu tranziciju (horizontalna tema).

Provedbeni mehanizmi

 • Horizontalni transformacijski projekt za jačanje regionalnog eko sustava
 • Javni pozivi za poduzetnike u okviru strateških lanaca vrijednosti u cilju podrške:
  • strateškim partnerstvima za inovacije (konzorciji od minimalno tri poduzetnika)
  • rastu i razvoju inovativnih start-up tvrtki i MSP-ova
  • inovacijskim klasterima
  • razvoju pametnih vještina za industrijsku tranziciju.

Glavnina alokacije u okviru procesa industrijske tranzicije bit će usmjerena na jačanje prioritetnih niša u okviru regionalnih lanaca vrijednosti s naglaskom na aktivnosti koje pokazuju potencijal za otkrivanje tehnoloških i tržišnih mogućnosti i prelijevanje učinka na ostale dijelove Hrvatske i EU ekonomije i imaju ekonomiju razmjera uključujući veći broj dionika RLV-ova, te širi učinak na društveno – gospodarski rast i razvoj. U okviru Integriranog teritorijalnog programa za industrijsku tranziciju alocirano je ukupno 400.000.000 EUR od čega 100.000.000 EUR za sjevernu Hrvatsku.

 

Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar rekao je: „Pozdravljamo donošenje Plana industrijske tranzicije za područje Sjeverne Hrvatske, jer će njegovom provedbom biti omogućeno direktno financiranje potreba naših poduzetnika u 5 definiranih sektora: zdravstvena industrija, proizvodnja vozila, pametna industrija (industrija 4.0), uslužni sektor visoke dodane vrijednosti te sektor zelenoga rasta. Pema predstavljenom indikativnom planu poduzetnicima će kroz javne pozive biti dostupno 100 milijuna eura do 2027. godine, pri čemu se prvi javni poziv očekuje krajem 2022. godine. Financirat će se projekti regionalnih lanaca vrijednosti za primjenu inovacija u poslovanju, razvoj pametnih vještina za poslove budućnosti, prijelaz na kružno gospodarstvo te olakšati industrijsku tranziciju prema nišama veće dodatne vrijednosti“, rekao je župan Kolar.

Sjednici su nazočili  ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak, državni tajnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić, župan Krapinsko – zagorske županije Željko Kolar, župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, župan Koprivničko – križevačke županije Darko Koren, zamjenik župana Zagrebačke županije Ervin Kolarec te ispred Međimurske županije ravnateljica Javne ustanove za razvoj Međimurske županije Sandra Polanec Marinović.


Fotogalerija