Zagorje
Bajka na dlanu

Daljnje aktivnosti na izradi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije

Datum objave: 26. veljače 2016.

Krapinsko-zagorska županija definirala je ukupno 3 razvojna cilja za naredno razdoblje – KONKURENTNO GOSPODARSTVO, RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA, ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA, OKOLIŠA I PRIRODE. Svaki Strateški cilj razvoja u sebi sadrži prioritete razvoja i predviđene mjere za njihovu operacionalizaciju. Daljnji koraci u izradi Strategije su definiranje glavnih strateških projekata Županije koji se planiraju pripremiti i provesti do 2020. godine, definiranje politike Županije prema urbanim područjima ili područjima od posebnog interesa te daljnji raspis Strategije prema obveznom sadfržaju i Smjernicama za izradu županijskih razvojnih strategija.

 

Prvi nacrt ciljeva prioriteta i mjera možete pronaći u prilogu.