Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 4. ožujka 2016.

Svake je godine taj dan posvećen određenoj problematici s područja jezično-govorno-glasovne komunikacije kojom se bave logopedi. Tema Europskog dana logopedije u 2016. godini je „Dispraksija u dječjoj dobi“.

 

Povodom obilježavanja Europskog dana logopedije Podružnica Hrvatskog logopedskog društva Krapinsko-zagorske županije poziva Vas na stručno predavanje i predstavljanje projekta „Igre artikulatorima“, koje će se održati 9. ožujka 2016. (srijeda) u 17,00 sati u Dječjem vrtiću Bedekovčina. Tom prilikom će se ravnateljima dječjih vrtića predstaviti moguće artikulacijske teškoće u svrhu poboljšanja suradnje i prevencije.

 

Predavanje će se osvrnuti na tendenciju porasta broja djece kod koje je primijećena slabija orofacijalna pokretljivost, a koja je neophodna za pravilan izgovor glasova. Potrebe za logopedskom uslugom su uistinu velike što dokazuje i istraživanje koje je prije nekoliko godina provelo Hrvatsko logopedsko društvo, podružnica Krapinsko-zagorske županije, koje je pokazalo da između 15 do 20% djece u uzrastu od 5 do 8 godina ima potrebe za logopedskim tretmanom. Upravo stoga, Krapinsko-zagorska županija je tijekom ranijih godina uložila snažne napore ka osiguranju dostupnosti logopedske službe. Razvijen je model prema kojem bi se uspostavili logopedski kabineti za područje Županije na način da jedan logopedski kabinet djeluje na području dvije ili više jedinica lokalne samouprave koje zajednički sufinanciraju njegov rad. Krapinsko-zagorska županija uključila se i u nabavku opreme za logopedske kabinete na području Grada Klanjca i Općina Kumrovec, Desinić, Zlatar Bistrica i Bedekovčina. Također, podupirala je projekte organizacija civilnog društva za logopedske kabinete.

 

Dosad je u tu svrhu Županija izdvojila ukupno 100.000,00 kn, a u ovoj godini planirana su sredstva za sufinanciranje programa rane intervencije u iznosu od 125.000,00 kn. Važan cilj u narednom razdoblju je i unapređenje kvalitete usluga rane intervencije za djecu s neurorizicima i razvojnim poteškoćama, u tom smislu potrebno je usmjeriti se na stvaranje uvjeta da većina djece mogu dijagnostičke pretrage obaviti u ustanovama na području KZŽ te razvijanje mobilnih timova koji bi podršku djeci i roditeljima pružali u njihovom domu. Općenito, možemo ocijeniti da je postojeći sustav rane intervencije na području Krapinsko­-zagorske županije postavljen na čvrstim temeljima i da se većina djece detektira i zbrinjava poprilično rano.