Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 26. veljače 2016.

Ovim se danom podiže svijest o važnosti tog zanimanja, u kojem posebno mjesto zauzima odgovornost za ljudsko zdravlje i život. Zato je liječnička profesija oduvijek toliko posebna i humana.  Iz zapisa dr. Andrije Štampara možemo pratiti stanje o broju i raspodjeli liječnika na našim područjima. Tako je od 1914. godine, kada je u Hrvatskoj i Slavoniji bilo 386 liječnika, njihov broj porastao do 1940. godine, kada je u Banovini Hrvatskoj bilo 1780 liječnika. Bez obzira na višegodišnji, blago rastući trend broja liječnika prema broju stanovnika, taj je pokazatelj još uvijek ispod prosjeka zemalja članica Europske unije. Krajem 2015. godine u zdravstvenom sustavu radilo je na neodređeno i određeno radno vrijeme 14.391 liječnika. Nastavlja se i trend feminizacije liječničke profesije pa je danas liječnica 62%, u odnosu na 1989. godinu kada je udio liječnica po prvi put nadmašio udio muškaraca i iznosio 50,2 %.

Prema podacima kojima raspolaže Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Područni ured Krapina, u Krapinsko-zagorskoj županiji u primarnoj zdravstvenoj zaštiti zaposleno je 76 liječnika opće/obiteljske medicine (od toga je 26 zaposlenika Doma zdravlja KZŽ i 50 koncesionara), 56 liječnika dentalne medicine (od toga je 18 zaposlenika Doma zdravlja KZŽ i 38 koncesionara), 4 liječnika pedijatara (od toga je 1 zaposlenik Doma zdravlja KZŽ i 3 koncesionara)  te 7 liječnika u djelatnosti zdravstvene zaštite žena (od toga je 5 zaposlenika Doma zdravlja KZŽ i 2 koncesionara). U djelatnosti medicine rada zaposlena su 3 liječnika. Ukupno je zaposleno 13 liječnika privatnika ugovorenih u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti. U Zavodu za hitnu medicinu KZŽ ugovoreno je 20 liječnika u timovima T1. U Zavodu za javno zdravstvo KŽŽ ugovoreno je 7 liječnika. 


Fotogalerija