Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 10. ožujka 2016.

Događaj je organizirala Podružnica Hrvatskog logopedskog društva Krapinsko-zagorske županije. Na predavanju je dotaknuto nekoliko tema, među kojima i problem tendencije porasta broja djece kod koje je primijećena slabija orofacijalna pokretljivost, a koja je neophodna za pravilan izgovor glasova. Također, ravnateljima dječjih vrtića predstavljene su moguće artikulacijske teškoće u svrhu poboljšanja suradnje i prevencije. Događanju je nazočila i zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije Jasna Petek, koja je istaknula da su potrebe za logopedskom uslugom uistinu velike, što dokazuje i istraživanje koje je prije nekoliko godina provelo Hrvatsko logopedsko društvo, podružnica Krapinsko zagorske županije, koje je pokazalo da između 15 do 20% djece u uzrastu od 5 do 8 godina ima potrebe za logopedskim tretmanom. „Upravo stoga, Krapinsko-zagorska županija je tijekom ranijih godina uložila snažne napore ka osiguranju dostupnosti logopedske službe. Razvijen je model prema kojem bi se uspostavili logopedski kabineti za područje Županije na način da jedan logopedski kabinet djeluje na području dvije ili više jedinica lokalne samouprave koje zajednički sufinanciraju njegov rad. Krapinsko-zagorska županija uključila se i u nabavku opreme za logopedske kabinete na području Grada Klanjca i Općina Kumrovec, Desinić, Zlatar Bistrica i Bedekovčina. Također, podupirala je projekte organizacija civilnog društva za logopedske kabinete. Do sada je u tu svrhu izdvojila ukupno 100.000,00 kn, a u ovoj godini planirana su sredstva za sufinanciranje programa rane intervencije u iznosu od 125.000,00 kn. Važan cilj u narednom razdoblju je i unapređenje kvalitete usluga rane intervencije za djecu s neurorizicima i razvojnim poteškoćama, u tom smislu potrebno je usmjeriti se na stvaranje uvjeta da većina djece mogu dijagnostičke pretrage obaviti u ustanovama na području KZŽ te razvijanje mobilnih timova koji bi podršku djeci i roditeljima pružali u njihovom domu“, rekla je zamjenica župana Jasna Petek.  Događanju je nazočio i načelnik Općine Bedekovčina Darko Ban.


Fotogalerija