Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 11. studenoga 2015.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti: Informacija o odluci da se Nacrt okolišne dozvole upućuje na uvid putem objave na web stranicama Ministarstva objavit će se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode, na oglasnoj ploči Općine Bedekovčina i Krapinsko-zagorske županije.

Više u prilogu…