Zagorje
Bajka na dlanu

Jačanjem županija ojačat će se povoljna poduzetnička klima

Datum objave: 28. veljače 2016.

U sklopu događanja održan je i panel o ulozi županija u poticanju lokalnog poduzetništva, na kojem su svoje stavove iznijeli župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, predsjednik Hrvatske zajednice županija i šibensko-kninski župan Goran Pauk, župan Varaždinske županije Predrag Štromar, župan Međimurske županije Matija Posavec i župan Bjelovarsko-bilogorske županije Damir Bajs. Na panelu je istaknuto da su županije pravi nosioci regionalnog razvoja, da su spremne preuzeti dodatne nadležnosti od države poput ureda državne uprave, katastra i gruntovnica te da je nužno prepustiti upravljanje državnim nekretninama u lokalnoj zajednici upravo toj razini samouprave koja razumije potrebe i ima snagu za daljnji razvoj. Kao primjer kako centralna vlast često ne razumije lokalnu problematiku, zbog čega bi županije trebale imati više ovlasti, župan Željko Kolar je naveo slučaj bivše Političke škole Kumrovec. „Država je za taj objekt raspisala u zadnjih 10-ak godina sedam natječaja. Uvijek je cijena bila procijenjena na 21 ili 22 milijuna kuna i nije bilo zainteresiranih. Najviša ponuđena cijena se kretala na razini od devet milijuna. Sad meni zbilja nije jasno da li je to netko u vlasti ne razumije problem ili ga namjerno ne želi riješiti. Da se to uspješno privatiziralo, sada je tamo moglo raditi i 500 ljudi“, rekao je župan Kolar.

Župani su istaknuli kako ne treba zaboraviti da je regionalna samouprava u posljednjih nekoliko godina preživjela tri porezne reforme koje su im znatno oslabile financijske kapacitete. Upravo u tom razdoblju lokalna razina je od državne preuzela dodatne obaveze i nadležnosti bez ikakve materijalne potpore što pokazuje da su županije u svim poslovima preuzetim od države učinkovitije i organiziranije. O temi teritorijalnog preustroja župani su iznijeli jasan stav – samo sinergija akademske zajednice, struke, županija, donositelja odluka i građana dovest će do kvalitetnih rješenja za regionalnu samoupravu i razvoj. Na panelu u sklopu Poslovnog uzleta, razgovaralo se i o mjerama regionalne samouprave za poticanje poduzetništva, utjecaju županija na stvaranje zdravijeg poduzetničkog okruženja te jačanju uloge županija u procesu regionalnog razvoja.