Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 6. travnja 2016.

Aktivan rad djece s poteškoćama i one bez poteškoća u umjetničkom stvaranju osnažuje inkluziju i integraciju među djecom i cijelom zajednicom. „Stvaraonica“, koju će voditi dr. umjetnosti,  odvijat će se kroz 6 pojedinačnih, ali sadržajno povezanih radionica u trajanju po 2 školska sata.
Glavni je cilj, osim integracije djece sa i bez poteškoća, kreativno osamostaljivanje i izrada ukrasno-uporabnih predmeta inspiriranih idejom projekta i likom njegovog zaštitnog znaka (primarno lutke, nakit, privjesci i sl.) uz korištenje različitih materijala (drvo, glina i dr.). Polaznici će proći sve faze izrade – od skiciranja ideja, slikanja, izrade maketa – do oslikavanja pojedinačnih dijelova i njihove montaže. Svi radovi će biti  izloženi  i prikazani u okviru revije na završnom programu projekta, a potom vraćeni učenicima – autorima.
Početak „Stvaraonice“ je ovu subotu 9.4.2016. u 10:30 sati u Zelenoj dvorani u Zaboku (Trg Dragutina Domjanića 6). Ograničenja za polaznike nema, te nije potrebno nositi nikakav pribor.  Slobodnih mjesta još ima, stoga pozivamo sve roditelje čija bi se djeca uključila da ih osobno prijave pozivom na broj telefona 049 373 161 u Zagorsku razvoju agenciju.
Također, prijavu je moguće obaviti i preko škole na način da najkasnije do 7. travnja 2016. koordinatori projekta pošalju svoje podatke (naziv škole, ime i prezime učenika / razred, učenik s poteškoćama (DA/NE), ime i prezime roditelja / staratelja, mobitel roditelja / staratelja, email roditelja / staratelja) na email adresu: natasa@zara.hr.