Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. veljače 2019.

Učiteljica glazbene kulture Ivana Tomašković je u Nizozemskoj boravila od 10. do 16. veljače 2019. godine te je tamo surađivala i izmjenjivala iskustva s kolegama iz Belgije, Cipra, Španjolske, Portugala, Slovenije, Njemačke i Nizozemske. Ovo je jedna od sedam mobilnosti, koje su predviđene projektom Kroz različitosti do izvrsnosti, naime predviđena su i stručna usavršavanja u Austriji, Cipru i Portugalu. Nakon ostvarenih mobilnosti uslijedit će projektne aktivnosti usmjerene na implementaciju stečenih znanja i vještina u neposrednom odgojno – obrazovnom radu te diseminacija i evaluacija dobivenih rezultata.

Ciljevi projekta Kroz različitosti do izvrsnosti su:

1. podizanje razine izvrsnosti u izvođenju nastave kroz primjenu suvremenih, inovativnih metodičkih i didaktičkih pristupa

2. ulaganje u vještine nošenja s neprihvatljivim oblicima ponašanja, konfliktima i psihosocijalnu klimu u razredu/školi

3. razvoj i poboljšanje kompetencija djelatnika u radu s učenicima različite etničke, jezične, vjerske, vrijednosne i druge orijentacije (europska dimenzija škole, jezične kompetencije, multikulturalnost)


Projekt je financiran preko natječaja Agencije za mobilnost i projekte Europske unije (AMPEU) u području stručnog osposobljavanja odgojno – obrazovnih djelatnika, Erasmus+ KA1. Školi je odobreno financiranje od 15.653,00 eura.

Dojmove učiteljice Tomašković možete pronaći na http://os-bedekovcina.skole.hr/skola/projekti/erasmus_kroz_razli_itost_do_izvrsnosti_

Video o tijeku same mobilnosti dostupan je na https://vimeo.com/318009591