Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 7. siječnja 2016.

Područja obuhvaćena ovim natječajem su područje prevencije i područje pripravnosti, svako područje sa zasebnim ciljevima i proračunom.

Cilj projekata prevencije je podržati i nadopuniti napore zemalja kako bi se postigla viša razina otpornosti na katastrofe, dok je cilj projekata pripravnosti razviti bolje preduvjete za unaprjeđenje pripravnosti te podići razinu svijesti o snagama civilne zaštite. Europska komisija sufinancira projekte do 75 % ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova, a do max. 800.000,00 eura.

Vrsta prihvatljivih aktivnosti za financiranje u području prevencije:

–          Projekti usmjereni na proučavanje, projektiranje, razvoj , testiranje i provedbu novog pristupa prevencije ili upravljanja rizicima katastrofa, ili evaluaciju i/ili poboljšanje postojećeg

–          Projekti usmjereni na proučavanje, projektiranje, razvoj, testiranje i provedbu

inovativnih pristupa, tehnika i alata za povezivanje mjera prevencije s pripravnošću i odgovorom na potrebe te na uključivanje razmatranja o upravljanju rizicima od katastrofa u planiranje i u druge javne politike;

–          Projekti usmjereni na razvoj općih načela i smjernica koje se odnose na opasnosti s potencijalno ozbiljnim utjecajem na ljudske, ekološke i ekonomske situacije;

–          Projekti u području prevencije i upravljanja rizicima usmjereni na konkretna poboljšanja i inovacije zahvaljujući transnacionalnoj suradnji;

–          Projekti usmjereni na identificiranje najbolje prakse i/ili prenošenja iste u druge zemlje i regije.

Vrsta prihvatljivih aktivnosti za financiranje u području pripravnosti:

–          Projekti koji mogu uključivati vježbe malih razmjera i obuke usmjerene na specifična komplementarna poboljšanja i inovacije. Specifični rezultati mogu, na primjer, uključivati?? zajedničko projektiranje, planiranje, razvoj i provedbu aktivnosti inovativne civilne zaštite, uključujući procedure, tehnike, alate, itd. Oni također mogu uključivati ??prijenos ili prilagodbu postojećih značajki iz drugog geografskog ili tematskog konteksta.

 

Prijavitelji mogu biti privatne osobe ili javna tijela te međunarodne organizacije.  Detalji natječaja mogu se pronaći na službenoj internetskoj stranici Opće uprave za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu (http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/public-procurement/call-for-proposal/call-proposals-2016-prevention-and_en). Natječaj je otvoren do 14. ožujka 2016. godine.