Zagorje
Bajka na dlanu

Obavijest o rezultatima oglasnog postupka za prijam u sluzbu u OU za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Datum objave: 7. travnja 2016.

Obavijest o rezultatima oglasnog postupka za prijam u sluzbu u OU za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.