Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 3. ožujka 2016.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine privremeno je obustavljen.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uzeti u razmatranje te će se neotvoreni vratiti prijaviteljima.

U slučaju potrebe za trajnim zatvaranjem ovog Poziva iscrpljenjem raspoložive financijske omotnice, nadležno tijelo obavijestit će potencijalne prijavitelje na ovim stranicama navodeći točan datum zatvaranja.

Obavijest o tome nalazi se na sljedećem linku http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1155