Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 15. veljače 2016.

Na sjednici koju je vodila predsjednica Povjerenstva Tajana Broz razmatrane su provedene aktivnosti krajem protekle godine, te predviđene aktivnosti u prvoj polovici tekuće godine. Dogovoreno je da će se u suradnji s predstavnicima nadležnih državnih institucija nastojati tematskom sjednicom obilježiti Međunarodni dan žena s potrebom definiranja daljih smjernica za rješavanje i unapređivanje problematike rodne ravnopravnosti. Sada već tradicionalno – prigodno će se obilježiti 17. svibnja – Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije. Na posebnoj tematskoj sjednici progovorilo bi se o statusu i položaju žena u sportu. Raspravljalo se i o poticanju općina i gradova na aktivniji angažman u unapređenju ravnopravnosti spolova, prije svega, osnivanjem općinskih i gradskih povjerenstava. Županijsko povjerenstvo je ovom prilikom dogovorilo i  aktivnosti za izradu izvješća o radu Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova za članice i članove Županijske skupštine, kao i za realizacije Akcijskog plana za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine na području Krapinsko-zagorske županije u 2015. godini.

Sjednica je održana u dvorani za sastanke Krapinsko-zagorske županije u Krapini.