Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. travnja 2016.

Predsjednica Vijeća za prevenciju i zamjenica župana Jasna Petek na ovoj je sjednici iznijela  predloženi pregled aktivnosti u koje se Vijeće planira aktivno uključiti u 2016. godini, a uz koje su u raspravi spomenute  i brojne druge preventivne aktivnosti kojima Vijeće za prevencije pruža podršku makar se u njih zbog njihovog velikog broja neće moći uključiti u mjeri u kojoj bi željeli.

Glavni inspektor za suzbijanje kriminaliteta i prevenciju Policijske uprave krapinsko-zagorske Željko Lež na ovoj je sjednici članice i članove Vijeća za prevenciju upoznao s detaljima o stanju sigurnosti na području Krapinsko-zagorske županije tijekom 2015. i u prvom kvartalu 2016. godine. Kao pohvalno je istaknuto smanjene broja prekršaja, dok se kao jedan od glavnih ciljeva policijske uprave navodi  smanjenje broja teških krađa i krađa.

Vijeće je ovom prilikom informirano i o nastojanjima za širenje vijeća za prevenciju na lokalnu razinu, a koje u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom poduzimaju načelnici zagorskih policijskih postaja.


Fotogalerija