Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 31. siječnja 2017.

Sve prisutne na početku  je pozdravio župan Željko Kolar. Radionicu su vodile Ivana Šalković ispred Zagorske razvojne agencije te Miljenka Mužar Sertić ispred Krapinsko-zagorske županije. Radionica je organizirana u svrhu informiranja potencijalnih prijavitelja, a prezentirani su uvjeti natječaja, obrasci i postupak prijave te postupak dodjele financijske potpore. 

Podsjećamo, Natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva objavljen je 13. siječnja i traje do 15. veljače. Ukupna planirana vrijednost natječaja je 500.000,00 kn. Više o samom natječaju može se pronaći na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije http://www.kzz.hr/zdravstvo-socijalna-skrb/udruge-prevenc-zdravlja-mladi-ranjive-skupine-2017.

U ponedjeljak su održane radionice o tri otvorena natječaja za potpore u poljoprivredi.

Prošli je tjedan održana radionica o natječaju za financiranje rada braniteljskih udruga vrijednom 200.000 kn.