Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 16. prosinca 2015.

Svake se godine u sklopu obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti organizira edukacija na aktualnu temu iz područja borbe protiv ovisnosti. Krapinsko-zagorska županija je u suradnji sa Županijskim povjerenstvom za suzbijanje zlouporabe opojnih droga ovogodišnju edukaciju organizirala u utorak, 15. prosinca 2015. godine, u Dječjem vrtiću “Naša radost” u Pregradi. Predavanje “Prevencija problema u ponašanju i poticanje zdravog razvoja djece rane dobi” namijenjeno ravnateljima, odgajateljima, učiteljima i stručnim suradnicima u vrtićima i nižim razredima osnovnih škola održala je Valentina Kranželić sa Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predavanju je prisustvovala zamjenica župana za društvene djelatnosti Jasna Petek i gradonačelnik Pregrade Marko Vešligaj. U svom pozdravnom govoru Jasna Petek pohvalila je sve institucije i organizacije koje djeluju u borbi protiv ovisnosti na području naše županije, te međusobnu suradnju koja je preduvjet učinkovitosti programa. „Krapinsko-zagorska županija prema statističkim pokazateljima ulazi u skupinu županija s malim brojem ovisnika, no to je razlog više da se ulože dodatni napori da se takav trend nastavi i dalje. Veći je broj osoba koje imaju problem s alkoholizmom ili mladih osoba koje imaju problem prekomjernog konzumiranja alkohola, zbog čega je Županija u svoj Plan za zdravlje uvrstila alkoholizam kao jedan od 5 zdravstvenih prioriteta i brojne aktivnosti su usmjerene upravo na tu problematiku“ naglasila je zamjenica župana Jasna Petek.

Valentina Kranželić je u svom predavanju govorila o učinkovitosti prevencije u ranoj životnoj dobi djece kada je proces formiranja njihove osobnosti fleksibilniji i senzibilniji na utjecaje. Istaknuta je važnost poticanja razvoja djeteta i uklanjanja rizičnih čimbenika od najranije dobi.. „Na stručnjacima, odgajateljima i učiteljima je da na vrijeme prepoznaju djecu koja pokazuju neke od simptoma problema u ponašanju ili rizična ponašanja te ih uključe za početak u univerzalne programe, a po potrebi i selektivne i individualne, jer su brojna istraživanja pokazala da intervencije u kasnijoj dobi  – nakon 9 godina starosti djeteta  daju puno slabije rezultate“ rekla je predavačica i dodala  kako jedino sveobuhvatni preventivni programi u ranoj dobi daju pozitivne rezultate pa su takvi programi u konačnosti najisplativiji preventivni programi. Naravno, potrebno je i konstantno poticati pozitivni razvoj djece s naglaskom na razvoj primjenjivih vještina, naročito kognitivnih i socijalno-emocionalnih, pružanje prilika svoj djeci i njihovim obiteljima te stvaranje podržavajućeg, brižnog i poticajnog okruženja za svu djecu obzirom na njihove potrebe. 

Profesorica Kranželić je predavanje je zaključila riječima: „U ovom kompleksnom svijetu potrebno je više od dobre obitelji, dobrih vrtića i škola da bi se djeca obrazovala i odgojila. Potrebno je da te najvažnije institucije rade zajedno!

 


Fotogalerija