Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 24. ožujka 2016.

Indikativan godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sadrži popis poziva i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija.