Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 9. travnja 2016.

Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga sadrži indikativni popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija.

Plan možete pronaći u prilogu, kao i na sljedećoj poveznici: http://www.esf.hr/indikativni-godisnji-plan-objave-operacijaprojekata-esf/ .