Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 19. siječnja 2016.

Palijativna skrb je pristup koji poboljšava kvalitetu životu pacijenta i njihovih obitelji suočenih s problemima povezanima sa smrtonosnom bolešću, kroz prevenciju i olakšanje patnje putem ranog prepoznavanja, te besprijekorne procjene i suzbijanja boli i drugih problema, fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih.