Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 3. prosinca 2015.

Na sjednici je istaknuto da se žene s invaliditetom susreću s diskriminacijom po tri osnove. Kao osobe s invaliditetom nasuprot osoba bez invaliditeta, kao žene nasuprot muškaraca te kao žene s invaliditetom nasuprot žena bez invaliditeta. Kao jedan od primjera ove diskriminacije spomenuto je područje zdravstvene zaštite koja još uvijek nije dovoljno prilagođena osobama s invaliditetom – kako samim smještajem prostora, preko vrste oprema do pristupa liječnika. Ovo do izražaja posebno dolazi kod ginekoloških pregleda. Sa ciljem uklanjanja ovih problema Krapinsko-zagorska županija je još krajem 2013. godine donirala posebne ginekološke stolove vrijedne 65.000 kuna Općoj bolnici zabok i Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije. Danas su ovakvim stolovima uz Opću bolnicu opremljeni i domovi zdravlja u Zaboku, Zlataru (ambulanta u Konjščini), Klanjcu i Donjoj Stubici. Povjerenstvo je na sjednici donijelo zaključak da će organizirati sastanak predstavnika udruga osoba s invaliditetom s liječnicima na kojima će same osobe s invaliditetom  educirati liječnike za moguća rješenja u situacijama u kojima liječnici u praksi pokazuju manjak snalaženja.


Fotogalerija