Zagorje
Bajka na dlanu

Svi zajedno moramo raditi da Zagorje bude i ostane zeleno!

Datum objave: 20. siječnja 2023.

Župan Željko Kolar zahvalio je  ravnateljici Hršak i njenoj snažnoj, educiranoj i motiviranoj ekipi iz Ustanove Zagorje zeleno na još jednoj odlično odrađenoj godini u brizi za zaštićena područja Krapinsko-zagorske županije. „Sve ovo što radimo, radimo prije svega zbog nas samih koji tu živimo odnosno zbog naše djece kojoj će sve to ostati u nasljeđe, a nakon toga i za sve naše drage goste koji nam dođu“ – poručio je župan Kolar te podsjetio na nepisano pravilo da se sve ono što se donese na planinu ili u prirodu i vrati natrag.   

Brojne aktivnosti Javne ustanove Zagorje zeleno u 2022. godini iznijela je ravnateljica Dijana Hršak, koja se potom osvrnula i na planove za 2023. godinu. „U ovoj godini nastavljamo s brojnim aktivnostima kao što su održavanje posjetiteljske infrastrukture na poučnim stazama, košnja i održavanje u zaštićenim područjima, revitalizacija staništa, ali i s postupkom zaštite područja Kunagore. Najvažnije je da namjeravamo završiti planove upravljanja koji bi trebali biti gotovi do srpnja te povezivanje sa sektorom turizma i uspostavljanje još bolje komunikacije s lokalnom zajednicom. Što se tiče promocije, edukacije i posjećivanja planiramo intenzivirati promociju zaštite prirode, s obzirom na sve što smo do sada radili, da budemo prisutniji u medijima i da ta ekološka svijest bude s vremenom što bolja te nadograditi djelatnost Ustanove i pripremati se za prijavu novih projekata“ – najavila je ravnateljica Hršak dodajući kako vjeruje da će uz programe i EU projekte to i uspjeti.

„Ono što je izuzetno bitno i što nas očekuje su planovi obnavljanja koji će definirati sljedećih ne četiri, ne šest godina, nego desetak godina aktivnosti koje su potrebne da bi mi efikasno i stručno vodili brigu o našim zaštićenim područjima. I da sa svima ostalima koji sudjeluju u tim procesima, a to su ekološka, planinarska društva, lovci, škole, udruge, da svi zajedno radimo na jednoj koheziji i da Zagorje stvarno bude i ostane zeleno“ – zaključio je župan Kolar.

 

Pitanje kamenoloma na području Općine Budinščina

U odgovoru na medijsko pitanje oko trenutnog stanja plaanova za otvaranje kamenoloma na području Općine Budinščina, župan Kolar je istaknuo kako je stav Krapinsko-zagorske županije jasan. „Još jednom ponavljam. Ako moramo birati između parka prirode i kamenoloma onda nemamo o čemu razmišljati, onda je to park prirode. Ako struka, odnosno nadležno ministarstvo i nadležne agencije koje se bave zaštitom prirode, kaže da je unutar parka prirode moguća gospodarska aktivnost kamenoloma – koja neće štetiti flori, fauni i svemu onome što sadržava park prirode, onda ja s tim osobno nemam problem“ – kazao je župan Kolar.


Datum objave: 20. siječnja 2023.

Župan Željko Kolar zahvalio je  ravnateljici Hršak i njenoj snažnoj, educiranoj i motiviranoj ekipi iz Ustanove Zagorje zeleno na još jednoj odlično odrađenoj godini u brizi za zaštićena područja Krapinsko-zagorske županije. „Sve ovo što radimo, radimo prije svega zbog nas samih koji tu živimo odnosno zbog naše djece kojoj će sve to ostati u nasljeđe, a nakon toga i za sve naše drage goste koji nam dođu“ – poručio je župan Kolar te podsjetio na nepisano pravilo da se sve ono što se donese na planinu ili u prirodu i vrati natrag.   

Brojne aktivnosti Javne ustanove Zagorje zeleno u 2022. godini iznijela je ravnateljica Dijana Hršak, koja se potom osvrnula i na planove za 2023. godinu. „U ovoj godini nastavljamo s brojnim aktivnostima kao što su održavanje posjetiteljske infrastrukture na poučnim stazama, košnja i održavanje u zaštićenim područjima, revitalizacija staništa, ali i s postupkom zaštite područja Kunagore. Najvažnije je da namjeravamo završiti planove upravljanja koji bi trebali biti gotovi do srpnja te povezivanje sa sektorom turizma i uspostavljanje još bolje komunikacije s lokalnom zajednicom. Što se tiče promocije, edukacije i posjećivanja planiramo intenzivirati promociju zaštite prirode, s obzirom na sve što smo do sada radili, da budemo prisutniji u medijima i da ta ekološka svijest bude s vremenom što bolja te nadograditi djelatnost Ustanove i pripremati se za prijavu novih projekata“ – najavila je ravnateljica Hršak dodajući kako vjeruje da će uz programe i EU projekte to i uspjeti.

„Ono što je izuzetno bitno i što nas očekuje su planovi obnavljanja koji će definirati sljedećih ne četiri, ne šest godina, nego desetak godina aktivnosti koje su potrebne da bi mi efikasno i stručno vodili brigu o našim zaštićenim područjima. I da sa svima ostalima koji sudjeluju u tim procesima, a to su ekološka, planinarska društva, lovci, škole, udruge, da svi zajedno radimo na jednoj koheziji i da Zagorje stvarno bude i ostane zeleno“ – zaključio je župan Kolar.

 

Pitanje kamenoloma na području Općine Budinščina

U odgovoru na medijsko pitanje oko trenutnog stanja plaanova za otvaranje kamenoloma na području Općine Budinščina, župan Kolar je istaknuo kako je stav Krapinsko-zagorske županije jasan. „Još jednom ponavljam. Ako moramo birati između parka prirode i kamenoloma onda nemamo o čemu razmišljati, onda je to park prirode. Ako struka, odnosno nadležno ministarstvo i nadležne agencije koje se bave zaštitom prirode, kaže da je unutar parka prirode moguća gospodarska aktivnost kamenoloma – koja neće štetiti flori, fauni i svemu onome što sadržava park prirode, onda ja s tim osobno nemam problem“ – kazao je župan Kolar.