Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 1. travnja 2016.

Autizam je kompleksan razvojni poremećaj čiji je specifičan uzrok još uvijek nepoznat. Prema epidemiološkim istraživanjima, na 10 000 novorođene djece rađa se 4 do 5 djece s autizmom. Procjenjuje se da u Hrvatskoj živi oko 12 000 osoba s autizmom na osnovi dijagnostičkih podataka. Simptomi mogu varirati od blažih do težih, a najčešće se dijagnosticira oko treće godine, međutim sumnja se može postaviti i ranije (s 18 mjeseci). Sumnja se može postaviti kad nema osmijeha i iskazivanja ostalih toplih osjećaja nakon 6 mjeseci, kad nema „brbljanja“ do godine dana, kad nema gesti niti pokazivanja prstima, te mahanja do godine dana, kad nema riječi do 16 mjeseci, kad nema jednostavnih rečenica sa značenjem (bez imitacije i ponavljanja) do dvije godine, ako se ne odaziva na ime do 10 mjeseci. Autistične osobe imaju teškoće u komunikaciji i socijalnim odnosima, te se opiru svakoj promjeni navika. Njihovo ponašanje obilježava nezainteresiranost za druge, mehaničko ponavljanje pojedinih pokreta ili radnji, te neuobičajeno vezivanje za neki predmet. Neka autistična djeca pokazuju iznimne motorne, matematičke i druge vještine.

Primjereni edukacijski pristupi pružani tijekom cijelog života, podrška obiteljima i stručnjacima koji su uključeni u tretman, te pružanje odgovarajućih usluga i pomoći u okviru zajednice uz poticanje pozitivnog stava u društvu mogu poboljšati kvalitetu.

Posebnu važnost kod autizma ima rano prepoznavanje, dijagnostika i rana intervencija. Ranim multidisciplinarnim pristupom i osim toga odgovarajućom podrškom obitelji mogu se postići veliki rezultati i na neki način ublažiti poteškoće s kojima se susreću osobe s autizmom. Krapinsko-zagorska županije naglašava važnost ranih intervencija kao jedno od ključnih područja u brizi za djecu i u svom djelovanju. Upravo stoga, u proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu osigurano je 125 000 kuna za programe rane intervencije.