Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. studenoga 2023.

Svjetski dan djece obilježava se svake godine 20. studenoga jer je toga dana 1989. godine usvojena Konvencija o pravima djeteta. Kao međunarodni dokument Ujedinjenih naroda, Konvencija sadrži univerzalne standarde koje države moraju jamčiti svakom djetetu. Konvenciju je tada potpisalo 196 zemalja, čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području međunarodnih ljudskih prava u povijesti. Time je svijet dao obećanje da će svoj djeci biti osigurana jednaka prava te da će učiniti sve kako bi se zaštitila i osigurala njihova prava na preživljavanje, razvoj, učenje i razvijanje do punih potencijala, bez diskriminacije.

To znači da se prije 34 godine svijet ujedinio u želji da zajedno stvaramo svijet kakav zaslužuju djeca. Svijet u kojem će svako dijete imati priliku rasti, učiti, razvijati svoje sposobnosti i talente, odrastati u obitelji, biti sigurno i zaštićeno.

Prije prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, nije postojalo široko prihvaćanje temeljne veze između dobrobiti djece i snage društava u kojima žive. Zato je Konvencija tako važna prekretnica. Konvencija je prvi dokument u kojemu se djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a ne samo kao osobi koja treba posebnu zaštitu. Konvencija o pravima djeteta je pravni akt koji ima snagu zakona i obvezuje stranke na pridržavanje njezinih odredaba te uključuje pravo nadziranja primjene u državama koje su ju prihvatile i ratificirale.

Krapinsko-zagorska županija te obveze shvaća vrlo ozbiljno. U tom cilju provode se brojne druge aktivnosti za djecu kako bi ih se osnažilo u razvoju i ujedno dala podrška obiteljima kroz razvijenu mrežu usluga za djecu. Valja spomenuti zdravstvenu skrb za trudnice i rodilje, promicanje dojenja, usluge rane intervencije, logopedske usluge, podršku darovitoj djeci i djeci s teškoćama u razvoju, osiguravanje kvalitetnog i dostupnog odgoja i obrazovanja i zdravstvene zaštite djece. Također, kroz niz mjera i aktivnosti te socijalne programe nastoji se obiteljima pomoći prevladati povećane izdatke uslijed rođenja djeteta, troškova stanovanja, školovanja djece, teže bolesti i slično i na taj način pomoći obiteljima u potrebi. Znatna sredstva izdvajaju se za programe podrške predškolskom odgoju i obrazovanju, prijevozu i stipendiranju učenika, programima i aktivnostima kojima se podupiru darovita djeca, natjecanjima učenika, poticanju kulturno-umjetničkog dječjeg stvaralaštva. Od značajnijih aktivnosti svakako treba spomenuti i donošenje Dječjeg proračuna te raspisivanje Javnog poziva za participativni dječji proračun te snivanje skloništa za žrtve nasilja – Doma za žrtve nasilja u obitelji Novi početak.

Kao rezultat kontinuiranog i dugotrajnog rada s djecom i za djecu, Krapinsko-zagorska županija od 2018. godine ponosno nosi titulu županije-prijateljice djece.

U skladu sa svojim financijskim mogućnostima Krapinsko-zagorska županija nastoji podržati sve aktivnosti koje imaju u cilju razviti mrežu usluga namijenjenih djeci jer dobro organizirane i kvalitetne usluge za djecu investicija su u obitelj, a iznad svega to je investicija u razvoj djeteta i u njegovu budućnost. Da bi potpora bila kontinuirano unapređivana neophodno je osigurati dostupnost, korištenje i kvalitetu usluga. Ovakva vrsta podrške zapravo je resurs za roditeljstvo koje poštuje prava djeteta, a njezino je osiguravanje dio društvene, pa tako i Županijske odgovornosti za dobrobit djece.