Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 14. ožujka 2016.

Socijalni rad je praktično utemeljena profesija i akademska disciplina koja promiče društvenu promjenu i razvoj, socijalnu koheziju te osnaživanje i oslobađanje ljudi. Principi socijalne pravde, ljudskih prava, kolektivne odgovornosti i poštivanja različitosti središnji su u socijalnom radu. Potkrijepljena teorijom socijalnoga rada, društvenih i humanističkih znanosti te autohtonim znanjem, profesija socijalnoga rada angažira ljude i strukture na rješavanju životnih izazova i povećanje blagostanja. Zagovaranje i poštivanje ljudskih prava i socijalne pravde je motivacija i opravdanje za socijalni rad. 

U cilju bolje javne prezentacije djelatnosti socijalne skrbi i uspješnije međuresorne suradnje Svjetski dan socijalnog rada u našoj zemlji tradicionalno se obilježava i kao Dan otvorenih vrata u sustavu socijalne skrbi. U skladu s time Centar za socijalnu skrb Zabok i Podružnica Klanjec otvorit će svoja vrata i upoznati zainteresirane sa svojim radom, a posjetiti će ih i zamjenica župana, Jasna Petek i pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i Martina Gregurović Šanjug. Također, o profesiji socijalnog rada građani će biti upoznati i putem radio emisija. Društvo socijalnih radnika Krapinsko zagorske županije bilo je jedan od organizatora II. regionalnog simpozija socijalnih radnika pod nazivom „Uloga socijalnih radnika u promicanju dostojanstva i vrijednosti ljudi“, koji se održao u Varaždinu 9. ožujka povodom ovog dana. U sklopu simpozija, Centar za socijalnu skrb Donja Stubica organizirao je radionicu na temu „Uloga socijalnog rada u promicanju dostojanstva i vrijednosti osoba lišenih poslovne sposobnosti“, a Centar za socijalnu skrb Krapina, Podružnica Obiteljski centar izložio je primjer susreta roditelja i djece u Podružnici Obiteljski centar.

Na Svjetski dan socijalnog rada ove godine po prvi puta u Republici Hrvatskoj biti će uručene nagrade Hrvatske udruge socijalnih radnika socijalnim radnicima, ustanovama i udrugama civilnog društva koji su svojim djelovanjem doprinijeli razvoju i afirmaciji profesije i čiji rad je prepoznat kao opće dobro i od posebnog značaja za zajednicu.

 

 


Fotogalerija