Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 10. ožujka 2016.

Stručni skup održan je u  organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a tema skupa bila je  „Transdisciplinarni pristup u radu s djecom s teškoćama u razvoju u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“. Otvorenju skupa nazočila je i zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije Jasna Petek, koja je istaknula da iako Županija nema u nadležnosti dječje vrtiće, ona nastoji biti prisutna, poznavati tematiku i problematici te poticati i podržavati stručno usavršavanje odgojitelja te je dodala da je izuzetno je bitno postignuti vertikalu u odgoju i obrazovanju djece s teškoćama. „Što se tiče osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja,  Županija je učinila velik iskorak u posljednje dvije godine angažiranjem pomoćnika u nastavi. Smatram da su tu stvari poprilično bolje nego što su bile. Zagorski gradonačelnici i načelnici također su osviješteni po pitanju navedene tematike, no financijske mogućnosti ne dopuštaju uvijek da se svi planovi realiziraju. Vidimo pozitivne pomake u financiranju rada logopeda na području županije. Pomaci su učinjeni i po pitanju organiziranja kvalitetnog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu sa većim poteškoćama u razvoju. Tu svakako treba istaknuti da je Osnovna škola pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice konačno izdvojena u samostalnu ustanovu te sada djeluje kao Centar za odgoj i obrazovanje“, rekla je zamjenica župana Jasna Petek. Sudionike skupa pozdravili su i načelnik Općine Krapinske Toplice Ernest Svažić i ravnateljica Dječjeg vrtića Maslačak Katica Cerovec.  Skup je vodila viša savjetnica za predškolski odgoj pri Agenciji za odgoj i obrazovanje Andreja Silić.


Fotogalerija