Zagorje
Bajka na dlanu

Zdravstvena zaštita turista – Healthcare Services for Tourists in Krapina-Zagorje County

Datum objave: 4. lipnja 2024.

Zdravstvena zaštita turista

Pružanje zdravstvenih usluga turistima na području Krapinsko-zagorske županije   

Na području Krapinsko-zagorske županije nije ustrojena posebna turistička ambulanta.

Turisti koji  se tijekom turističke sezone nalaze na području Krapinsko-zagorske županije, a imaju potrebe za zdravstvenom skrbi, istu mogu ostvariti u 6 ispostava Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije (Donja Stubica, Krapina, Klanjec, Pregrada, Zabok, Zlatar), u vremenu od 07:00-20:00 sati.

Lokacije Ispostava Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije možete vidjeti na sljedećem linku https://dzkzz.hr/.

Vikendom, blagdanima i praznicima turisti se mogu javiti u ambulantu posebnog dežurstva u Zaboku, Trg Dragutina Domjanića 6, Zabok i to subotom od 15:00-20:00 sati,  te nedjeljom od 08:00-20:00 sati. 

U slučaju hitnih stanja koja ugrožavaju život ili teško narušavaju zdravlje pozovite hitnu medicinsku pomoć na broj 194 ili 112.

Lokacije Ispostava Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije možete vidjeti na sljedećem linku https://www.hitna-kzz.hr/O-nama/Kontakt.

Objedinjeni hitni bolnički prijam i hitna pedijatrijska ambulanta Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, Zabok, Bračak 8, dostupni su svaki dan te nedjeljom i praznicima: 0-24 sata

https://www.bolnica-zabok.hr/odjel-objedinjenog-hitnog-bolnickog-prijema/.

 

Healthcare Services for Tourists in Krapina-Zagorje County

In the Krapina-Zagorje County area, there is no special clinic set up specifically for tourists.

Tourists who are in need of healthcare services during the tourist season in Krapina-Zagorje County area can access these services at 6 branches of the Krapina-Zagorje County Health Center (located in Donja Stubica, Krapina, Klanjec, Pregrada, Zabok, Zlatar) from 7:00 AM to 8:00 PM.

You can view the locations of the branches of the Krapina-Zagorje County Health Center https://dzkzz.hr/.

On weekends, holidays, and public holidays, tourists can visit special duty clinic in Zabok, Trg Dragutina Domjanića 6, Zabok on Saturdays from 3:00 PM to 8:00 PM and on Sundays from 8:00 AM to 8:00 PM.

In case of life-threatening emergencies or severe health issues, call emergency medical services at 194 or 112.

You can view the locations of the branches of the Krapina-Zagorje County Emergency Medical Service https://www.hitna-kzz.hr/O-nama/Kontakt.

Unified emergency hospital admission – OHBP and emergency pediatric clinic Opća bolnice Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Zabok, Bračak 8, every day, Sundays and holidays: 0-24, https://www.bolnica-zabok.hr/odjel-objedinjenog-hitnog-bolnickog-prijema.