Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 9. prosinca 2015.

Zamjenica župana i predsjednica Vijeća za prevenciju, Jasna Petek naglasila je da je inicijativa za njegovo formiranje potekla od Policijske uprave krapinsko-zagorske i podsjetila sve prisutne koje zadaće stoje pred ovim vijećem. „Prema odluci o osnivanju Vijeća on treba pružati podršku nositeljima prevencije kriminaliteta na županijskoj razini, koordinirati aktivnosti različitih službi, ustanova, udruga i skupina građana koje se bave ovom problematikom; osposobljavati za sudjelovanje u prevenciji kriminaliteta i ovisnosti; povećanje dostupnosti kriminalno preventivnih programa osjetljivim skupinama stanovništva; zatim raditi na ranom prepoznavanju kriminala i drugih oblika devijantnog ponašanja te problema koji ih generiraju, osiguranju kontinuiranog održavanja kriminalno preventivnih programa te ostale aktivnosti prevencije u lokalnoj zajednici na području naše županije” rekla je predsjednica Vijeća.

Vijeće je na svojoj prvoj sjednici donijelo Poslovnik o radu, a prisutni članovi su i upoznati s detaljima postojećih programa prevencije na području Županije. Glavni inspektor za suzbijanje kriminaliteta i prevenciju Policijske uprave krapinsko-zagorske Željko Lež iznio je detalje vezane za preventivne programe koje provodi PUKZ,a Martina Gregurović Šanjug, pročelnica upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, detalje programa koje provodi županija i njezine ustanove. Članovi Vijeća za prevenciju su istaknuli važnost širenja mreže ovakvih vijeća na lokalnu razinu i izrazili uvjerenje da će poticaj tome dati rad Županijskog vijeća,

Županijsko vijeće za prevenciju ima jedanaest članova koje imenuje Župan. Vijeće čine dva predstavnika udruga građana i ustanova odgoja i obrazovanja te po jedan predstavnik Županijske skupštine, izvršnog tijela Županije, državnog odvjetništva, Policijske uprave krapinsko-zagorske, Centra za socijalnu skrb Krapina Podružnica Obiteljski centar Krapinsko-zagorske županije, Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravstvo.


Fotogalerija