Zagorje
Bajka na dlanu

Održan sastanak Koordinacije članica i članova Županijske skupštine

Datum objave: 7. ožujka 2016.

Sastanak je vodila predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki, a sudjelovali su župan Željko Kolar, potpredsjednik Skupštine i predsjednik Kluba HL-SR Tomislav Končevski, predsjednik Kluba HDZ-a Zdravko Tušek, predsjednik Kluba HSS-a Željko Zozolli, predsjednica Kluba HSU-a Zdenka Grilec, predstavnik Kluba SDP-a Branko Čičko, predstavnik Kluba HNS-a Ivan Maligec i predstavnik Kluba ZDS-a Mladen Popović.

Prisutni su upoznati s prijedlogom dnevnog reda 18. sjednice Županijske skupštine i rasporedom održavanja sjednica radnih tijela.

 

Predloženi dnevni red:

1)         Verifikacija skraćenog zapisnika s 17. sjednice Županijske skupštine održane 27. siječnja 2016. godine,

2)         Informacija Policijske uprave krapinsko-zagorske o stanju sigurnosti na području Županije tijekom 2015. godine,

3)         Nacrt prijedloga rješenja o razrješenju potpredsjednika Županijske skupštine iz reda predstavničke većine,

4)         Nacrt prijedloga rješenja o imenovanju potpredsjednika Županijske skupštine iz reda predstavničke većine,

5)         a)  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu,

b)  Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Krapinsko-zagorske županije za 2015.  godinu,

6)         Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – veljača 2016. godine,

7)         Izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2015. godinu:

a)      Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije,

b)      Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije,

c)      Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,

d)      Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,

e)      Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,

f)       Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije,

g)      Ljekarne Krapinsko-zagorske županije

8)         Izvješće o radu Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu,

9)         Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2015.godinu,

10)       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu,

11)       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana  Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu,

12)       Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih za 2015. godinu,

13)       Izvješće o ostvarenim financijskim potporama programima i projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije u 2015. godini,

14)       Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Krapinsko – zagorske županije

15)       a) Prijedlog odluke o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta II/115 Veliko Trgovišće,

b) Prijedlog odluke o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta II/130 Marija Bistrica,

16)       Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Krapinsko-zagorske županije,

17)       Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije,

18)       Prijedlog kriterija za sufinanciranje sanacije šteta od elementarnih nepogoda,

19)       Nacrt prijedloga rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije,

20)       Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika/ce Odbora za financije i proračun,

21)       Prijedlog rješenja o imenovanju promjenjivog člana i zamjenika člana Komasacijskog povjerenstva,

22)       Pitanja i prijedlozi.

 

Kao datum sjednice usuglašena je srijeda, 16. ožujka 2016. godine.