Zagorje
Bajka na dlanu

a) Nacrt prijedloga zaključka o preuzimanju poslovnih udjela u društvu Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. b) Nacrt prijedloga zaključka o odobrenju sklapanja izmjena Društvenog ugovora o osnivanju d.o.o. Krapinsko-zagorska športsko turistička zračna luka

Datum objave: 23. lipnja 2010.