Zagorje
Bajka na dlanu
Sadržaj


U prilogu se nalaze podaci o ugovorima i dodacima ugovora koje je Krapinsko-zagorska županija sklopila s fizičkim i pravnim osobama tijekom 2020., 2019., 2018., 2017., 2016., 2015., 2014. i 2013. godine.