Zagorje
Bajka na dlanu

Grad Klanjec; sanacija klizišta koje ugrožava groblje Sveti Filip i prilaznu nerazvrstanu cestu uz groblje

Datum objave: 17. lipnja 2014.