Zagorje
Bajka na dlanu

Grad Klanjec; sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti Lučelnica-Gajšak, te klizišta u Tuheljskoj ulici

Datum objave: 7. listopada 2013.