Zagorje
Bajka na dlanu

Grad Krapina, izrada Elaborata za sanaciju klizišta koje ugrožava nerazvrstanu cestu Pretkovec – Škarićevo

Datum objave: 17. lipnja 2014.