Zagorje
Bajka na dlanu

Grad Oroslavje; izrada Elaborata za sanaciju klizišta koje ugrožava gospodoarski objekt u vlasništvu Stjepana Ladišića, Lipovečka ulica

Datum objave: 17. lipnja 2014.