Zagorje
Bajka na dlanu

Grad Pregrada, sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti u naselju Vinagorski Vrh (Melovica)

Datum objave: 24. travnja 2015.