Zagorje
Bajka na dlanu

Grad Zabok; financiranje izrade Elaborata za sanaciju klizišta koje ugrožava stambeni objekt u vlasništvu Božidara Ladišića, Hum Zabočki 57a

Datum objave: 7. svibnja 2013.