Zagorje
Bajka na dlanu

Krešo Vrhovski, Valentinovo 48/1, Pregrada – financijska pomoć za sanaciju štete na krovištu stambenog objekta nastale uslijed prirodne nepogode – olujnog i orkanskog vjetra

Datum objave: 13. kolovoza 2019.