Zagorje
Bajka na dlanu

Odluka o davanju jamstva Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za kreditno zaduživanje za provedbu projekta rekonstrukcije i izgradnje hidroterapijskih sadržaja u objektu Maksimilijan i Dvorišnom bloku 1

Datum objave: 19. listopada 2012.