Zagorje
Bajka na dlanu

Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduživanje – Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice – provedba projekta rekonstrukcije i izgradnje hidroterapijskih sadržaja u objektu Maksimilijan i Dvorišnom bloku 1

Datum objave: 17. rujna 2012.